De eerste samenwerking met de belangenorganisatie voor appartement-eigenaren (VvE) ontstond in 2007 en leidde tot het bekende VvE-belang-label. Wij hebben ons toegespitst op de VvE markt en kunnen met dit label aantonen dat wij beschikken over de juiste deskundigheid als het gaat om het onderhoud aan appartementen. Dit label verzekert de VvE niet alleen van de benodigde kwaliteit, het garandeert ook een opleveringsinspectie na afloop van het werk.

De grootste kwaliteitsorganisatie van schilders-, behangers en glaszetters heet OnderhoudNL Garantie. Zo proberen AF en OnderhoudNL van elkaars kwaliteiten te profiteren.
OnderhoudNL Garantie mag alleen door bedrijven worden gevoerd die deelnemer zijn aan de erkenningsregeling. Tot die regeling worden alleen bedrijven toegelaten die voldoen aan een aantal welomschreven kwalificaties. De garantie die sinds jaar en dag door AF-Erkende bedrijven wordt gegeven is dat de bedrijven zijn aangesloten bij de Geschillenregeling. Verder worden de bedrijven steekproefsgewijs gecontroleerd door een onafhankelijk bureau.

Onze kwaliteit: Kwaliteitszorg is bij Van der Meulen Vastgoedzorg in het beleid en in de uitvoering geïntegreerd. Alle factoren die bijdragen aan het leveren van ‘goed vakwerk´ hebben in het werk en de procedures een plaats gekregen. Methodieken en procedures zijn belangrijke middelen om de kwaliteit te borgen.
Van der Meulen Vastgoedzorg beschikt over een VCA* certificaat.
Arbobeleid: De dienstverlening kenmerkt zich door de hoge mate van mensenwerk. Zij zijn in het proces en in onze ogen de belangrijkste schakel binnen ons bedrijf. Het gehele sociaal beleid is erop gericht onze medewerkers met zoveel mogelijk plezier te laten werken voor Van der Meulen Vastgoedzorg. Wij besteden daarom zeer veel aandacht aan de wijze van selecteren, introduceren, begeleiden, ontwikkelen en opleiden van de medewerkers in hun werk.

NIET-AFLOPENDE VERZEKERDE GARANTIE OP THERMOSHIELD BUITENVERF, APPLICATIE EN STEIGER!
De gevelverven ‘Exterieur’ en ‘History’ van ThermoShield zijn de eerste energiebesparende en CO2-reducerende muurverfsystemen die ondergebracht kunnen worden in een 10 jaar niet-aflopende verzekerde garantie: ThermoShield Garant! Dat deze garantie zowel de verf, de applicatie als steigermaterieel dekt is een absolute Nederlandse primeur! Dit unieke garantieconcept van Euracor is mogelijk omdat de kwaliteit en levensduur van de energiebesparende verf beproefd is.
Garantie past in aanpak: Vanuit zowel opdrachtgevers als (restauratie)schilders en onderhoudsbedrijven klinkt al lang de roep om een verzekerde garantie op het gehele werk, die de opdrachtgever totale financiële zekerheid biedt, zelfs bij een faillissement van schildersbedrijf, vastgoedonderhoudsbedrijf of fabrikant. De uitgebreide garantie past in de servicegerichte aanpak van ThermoShield.
Schilderen met garantie, succes verzekerd! Met hoogwaardige ThermoShield verf profiteert men niet alleen van de unieke producteigenschappen van de verf, zoals een actieve ontvochtigende werking, minder opwarming van het gebouw in de zomer en een lagere energierekening/CO2-uitstoot in de winter, maar weet de opdrachtgever zich nu ook 10 jaar lang financieel verzekerd van een schildervrije gevel. ThermoShield geeft deze garantie als enige in de markt. Vastgoedonderhoudsbedrijven en (restauratie)schildersbedrijven kunnen zich hiermee extra onderscheiden naar opdrachtgevers in de markt.
“De verf, applicatie en steiger zijn inbegrepen in de garantie”
Hoe werkt het? ThermoShield Garant start met een projectgebonden advies op maat. Het schilderwerk moet worden uitgevoerd door een door ThermoShield erkend applicatiebedrijf, dat gecertificeerd is voor ThermoShield Garant en beschikt over bewezen vakmanschap en kennis van ThermoShield energiebesparende verf. Alle partijen conformeren zich aan het projectadvies. Met een voorinspectie en eindinspectie door het onafhankelijke controlebureau Afbouw Gevelsupport BV wordt de kwaliteit van het schilderwerk beoordeeld en gewaarborgd. Wanneer het werk gereed is, en voldoet aan de gestelde eisen, kan de verzekerde garantie ingaan en wordt het garantiecertificaat afgegeven.

Met een GlansGarant onderhoudsplan hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over uw schilderwerk. U kunt de kosten spreiden, terwijl uw appartementencomplex altijd in perfecte conditie is. Zonder verdere financiële verrassingen en zonder geregel. Dat geeft een fijn en zorgeloos gevoel!
Lang leve de vereniging! Een perfect geschilderd pand voor een vast bedrag per maand.
Geld reserveren voor onderhoudskosten, het is nooit een prettig agendapunt op de verenigingsvergadering. Wel hier is de oplossing: het GlansGarant onderhoudsplan. Een perfect geschilderd pand voor een vast bedrag per maand. Dat bespaart u als VvE veel tijd, discussies en geld.
GlansGarant is een meerjarig onderhoudsplan voor schilderwerk aan de buitenzijde van uw appartementencomplex. Voor een vast bedrag per maand, meerdere jaren lang. Met een onderhoudsplan van GlansGarant betaalt de VvE de onderhoudskosten per maand. En dus niet per uitgevoerd werk. Heeft de VvE op dit moment niet voldoende financiële middelen om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren dan is een GlansGarant onderhoudsplan met een financiering de oplossing. Uw complex staat in no time weer glanzend in de verf, terwijl de kosten geleidelijk over meerdere jaren verdeeld worden.
De voordelen:
Meerjarig onderhoudsplan
Vast bedrag per maand, met of zonder financiering Uw appartementencomplex perfect in conditie Jaarlijks gegarandeerd onderhoud Duurzamer Mooier Slimmer Kwaliteit, zekerheid en gemak.

Wij voldoen aan de eisen gesteld in de norm: VCA* 2017/6.0.

Download certificaat